Biblioteca

-Atención directa aos Colexiados na sala de lectura

-Adquisicións bibliográficas periódicas

-Servizo de préstamo de  monografías

-Revistas

-Acceso ás principais bases de datos de xurisprudencia e lexislación, tanto laboral como da Seguridade Social e doutras materias

Atención a consultas

Telefónicas, por correo, fax ou email.

Sobre cuestións puntuais relacionadas con disposicións, xurisprudencia, formularios ou convenios.

Revista do Consello

Colaboracións varias, sentenza, novidades lexislativas…

Venda de material

Calendarios laborais, libros de visitas…

Firma de convenios

Sendo os principais beneficiados os Colexiados (Seguros médicos, responsabilidade civil, préstamos…)

Togas a disposición dos nosos Colexiados